نحوه استفاده سرامیک در عرشه فولادی

نحوه اجرای سقف عرشه فولادی مرحله به مرحله

در گذشته به تمامی نقاط قوت سقف های عرشه فولادی اشاره کردیم و به تفضیل در مورد متریال های سقف عرشه فولادی بایرایرانیان اشاره شد اما باید به نکته بسیار مهم دیگری که باعث اقتصادی تر شدن این نوع سقف ها می شود اشاره کرد.

اطلاعات بیشتر