آیا می دانید سقف عرشه فولادی چیست؟

سقف‌های عرشه فولادی سقف‌هایی هستند که با استفاده از دو عنصر ورق‌های فولادی گالوانیزه ذوزنقه‌ای شکل تحتانی و برش گیرها(گل میخ) که در این نوع سقف‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد از سایر سقف‌ها متمایز می‌شود و البته با استفاده از آرماتوربندی و بتن ریزی بر روی این ورق فولادی، این نوع سقف اجرا می‌شود .…

مزایا طراحی سقف عرشه فولادی

مزایای طراحی سقف عرشه فولادی پیوستگی و یکدست بودن سطح زیرین سقف سیستم سقفهای MCD دارای سطح تحتانی یکنواخت می باشد. در کاربری هایی نظیر پارکینگ می توان این سقف ها را بدون هیچگونه پوشش سقف کاذب بکار برد چرا که با توجه به صیقلی بودن عرشه ها نور در برخور با آنها بازتاب بیشتری داشته…

محاسبات متال دک در سقف عرشه فولادی

محاسبات متال دک در سقف عرشه فولادی با انتخاب عرشه مناسب و محاسبه دال عرشه براساس ضوابط آیین نامه ای علاوه بر برآورده سازی خواسته های فنی و مهندسی ، می توان تا حد مطلوبی به طرح اقتصادی و بهینه سقف دست یافت. حداکثر دهانه مجاز دال عرشه توسط پارامترهای طراحی شامل: ضخامت عرشه،حالت دهانه…

ضوابط جوشکاری گل‌میخ

ضوابط جوشکاری گل‌میخ 7-2 ضوابط عمومی 7-2-1- هندسه گل‌میخ‌ها باید برای انجام جوش قوس الکتریکی به وسیله تجهیزات اتوماتیک خاص این کار مناسب باشد. نوع و اندازه گل‌میخ باید در نقشه‌ها، مشخصات فنی خصوصی و یا سایر مدارک طراحی تعریف شود. مشخص گل‌میخ‌های سرپهن در شکل 7-1 نشان داده شده است. 7-2-2- هر گل‌میخ باید…

استفاده از یونولیت در سقف عرشه فولادی

یونولیت در سقف های عرشه فولادی

  استفاده از یونولیت در سقف عرشه فولادی به طور غیر استاندارد در چه مواقعی اتفاق می افتد؟ استفاده از یونولیت در سقف عرشه فولادی صرفا در محل بازشو یا به عنوان پر کننده زیر کنگره های ورق عرشه فولادی هنگامی که جهت ورق ریزی عوض می شودکاربرد دارد.یونولیت مورد استفاده در بازشوها باید به…

نکات مهم و قابل توجه در طراحی و اجرای سقف های عرشه فولادی

نکات مهم و قابل توجه در طراحی و اجرای سقف های عرشه فولادی : عدم استفاده از مقاطع استاندارد آیین نامه ای یا استفاده از مقاطع غیر استاندارد موجب بروز اشکال در روند اجرایی و یا عملکرد غیر کامپوزیتی دال خواهد شد در نظر گرفتن ورق عرشه فولادی به عنوان قالب و عدم استفاده از…