نحوه استفاده سرامیک در عرشه فولادی

نحوه استفاده سرامیک در عرشه فولادی

زمان و نحوه نصب سرامیک گل میخ ها و نحوه تثبیت آن روی بال تیر ها چگونه است؟ نحوه استفاده سرامیک در عرشه فولادی آیابه جای سرامیک می توان از جایگزین دیگری استفاده نمود؟آیا قبل از بتن ریزی سقف باید سرامیک را برداشت؟ سرامیک ها همان وظیفه روکش در الکترود را بر عهده دارند سرامیک…

اطلاعات بیشتر

کلیات سقف مرکب با عرشه فولادی

کلیات سقف مرکب با عرشه فولادی 1-1رفتار و خواص سقف در مقابل بارهای مختلف بارهای جانبی ( زلزله) بارهای ثقلی ( خمش برش خیزش) آتش سوزی 1-2مزایای سقف مرکب با عرشه فولادی دیافراگم صلب سقف مرکب سقف عرشه فولادی مورد تایید آیین هامه های معتبر سیستم صنعتی سازی شده و کاهش خطای ناشی از عملکرد…

اطلاعات بیشتر

نحوه تشخیص ورق غیر استاندارد در پروژه

نحوه تشخیص ورق غیر استاندارد در پروژه چگونه معلوم میشود که ورق غیر استاندارد در پروژه به کار رفته است؟آیا از ورق غیر گالوانیزه نیز استفاده می شود؟ آیا از ورق غیر گالوانیزه غیر استاندارد هم استفاده می شود؟ مشخصات مکانیکی ورق و همچنین روکش گالوانیزه آن مهمترین مشخصات ورق خام می باشند. مشخصات ورق…

اطلاعات بیشتر

جوش مناسب الکترود در ورق های گالوانیزه عرشه فولادی

در صورت وارد نمودن گرمای زیاد به سطح ورق ممکن است حفره هایی رو سطح ورق پدیدار گردد از طرفی کیفیت جوش کاهش یافته انرژی نیز اتلاف می گردد. به همین دلیل سرعت و دمای وارده از نظر فنی بسیار اهمیت دارد. برای جوشکاری فولاد ورق گالوانیزه عرشه فولادی بالاخص ورق های گالوانیزه که دارای…

اطلاعات بیشتر

سوالات متداول و مهم در رابطه با سقف عرشه فولادی

سوالات متداول و مهم در رابطه با سقف عرشه فولادی : آیا سقف شیبدار را هم می توان با ورق عرشه فولادی اجرا کرد؟ برای اجرای سقف سازه های شیبدار و صنعتی می توان از نوع roofdeck ها استفاده نمود. دراین حالت به دلیل عدم وجود بتن روی سقف بایستی کنترل های لازم برای ورق…

اطلاعات بیشتر

نکات مهم و قابل توجه در طراحی و اجرای سقف های عرشه فولادی

نکات مهم و قابل توجه در طراحی و اجرای سقف های عرشه فولادی : عدم استفاده از مقاطع استاندارد آیین نامه ای یا استفاده از مقاطع غیر استاندارد موجب بروز اشکال در روند اجرایی و یا عملکرد غیر کامپوزیتی دال خواهد شد در نظر گرفتن ورق عرشه فولادی به عنوان قالب و عدم استفاده از…

اطلاعات بیشتر